×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

JAUNUZŅĒMĒJU ATBALSTS

Rīga ir uzņēmējdarbībā aktīvākais reģions Latvijā - uz katriem 1 000 iedzīvotājiem šeit ir 112 uzņēmumu (Latvijas vidējais rādītājs - 86). 2016. gadā Rīgā tika reģistrēti 6 305 jauni uzņēmumi un tas sastāda 69 % no visiem jaundibinātajiem uzņēmumiem Latvijā kopumā. European Start-up Initiative veiktā Eiropā bāzēto uzņēmumu dibinātāju aptauja liecina, ka Baltija ir viens no pievilcīgākajiem reģioniem uzņēmumu dibināšanai un Rīga kā uzņēmumu dibināšanas vieta ir 22. pievilcīgākā Eiropas pilsētu vidū. Jaunuzņēmumu skaita palielināšana un mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts ir viena no pašvaldības prioritātēm uzņēmējdarbības vides pilnveidē. Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai Rīgā pieejams plašs un daudzveidīgs valsts un pašvaldības atbalsts.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Rīgas domes Labklājības departaments īsteno šobrīd Latvijā vienīgo sociālās uzņēmējdarbības granta programmu Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā, kuras mērķis ir stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām. 2016. gadā atbalstīti kopumā četri projekti, katram piešķirot grantu 4 000 – 7 000 EUR apmērā.

Vairāk informācijas skatīt: www.ld.riga.lv

LATVIJAS STARTUP ASOCIĀCIJA

Latvijas start-up uzņēmumu asociācija ir nevalstiska organizācija, kura apvieno vairāk nekā 50 Latvijas start-up uzņēmumus un kuras mērķis ir pārstāvēt Latvijas jaunuzņēmumu intereses, veicināt to savstarpējo sadarbību un attīstīt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kopumā. Pēc asociācijas iniciatīvas 2016. gadā Saeima pieņēma Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, kas definē atbalsta veidus šādiem uzņēmumiem (īpašas nodokļu likmes, atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei). Asociācija organizē būtiskākos start-up nozares pasākumus Latvijā – TechChill, Riga Venture Summit, Startup Expo, Startup Slalom.

Vairāk informācijas skatīt: www.startin.lv

RADOŠO INDUSTRIJU BIZNESA INKUBATORS

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju biznesa inkubators izveidots īpaši radošo industriju uzņēmumiem un plānots, ka tas sniegs 50 % līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem un grantiem, kā arī 100 % atbalstu pirmsinkubācijas pakalpojumiem. Biznesa inkubatorā būs pieejama koprades telpa, kur inkubatora dalībnieki varēs gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot tur pieejamo aprīkojumu, kā arī apmeklēt seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem. Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā var pieteikties pretendenti, kas darbojas radošajās industrijās: arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.

Vairāk informācijas skatīt:
www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori
www.facebook.com/LiaaRIBI

CITI ATBALSTA INSTRUMENTI

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Latvijā un Rīgā pieejams arī daudzveidīgs valsts atbalsts - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu eksporta veicināšanai, attīstības finanšu institūcija ALTUM īsteno starta un mikrokreditēšanas programmas, sniedz kredītu un eksporta kredīta garantijas, atbalsta start-up uzņēmumu apmācību, koordinē riska kapitāla atbalstu u.c., Lauku atbalsta dienests īsteno lauku attīstības aktivitātes, tāpat pieejams Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla, TechHub Riga biznesa inkubatora, biznesa akseleratoru u.c. atbalsts.

Vairāk informācijas skatīt:
www.liaa.gov.lv
www.altum.lv
www.latban.lv
http://riga.techhub.com
http://eegloo.net

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts