×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU RAŽOŠANA

Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir stratēģiski izdevīgs gan pārtikas produkcijas noietam, gan izejvielu tirgum - šeit pieejama plaša lauksaimniecības (arī zivsaimniecības) izejvielu bāze. Savukārt ilglaicīgā pieredze lauksaimniecības jomā nodrošina kvalificētus un zinošus cilvēkresursus ar ievērojamu darba un zinātnisko pieredzi pārtikas rūpniecībā. To apliecina arī starptautiski pazīstamie Latvijas pārtikas rūpniecības zīmoli - Laima, Rīgas Balzams, Aldaris, Rīgas šprotes u.c. Latvijā pieejamie zemes resursi lauksaimnieciskās darbības intensificēšanai nodrošina plašas iespējas pārtikas un dzērienu ražošanas attīstībai, apgūstot eksporta tirgus kā Eiropas Savienības ietvaros, tā ārpus tās robežām.

Vairāk informācijas skatīt:
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija: www.lpuf.lv
Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu sadarbības veicināšanas
un produkcijas eksportspējas paaugstināšanas klasteris - www.ppkk.lv

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts