×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INVESTĪCIJU VIDE

Rīgā ir atvērta un pievilcīga uzņēmējdarbības vide ārvalstu investīcijām. Nozīmīgākie faktori, kas sekmē Rīgas pilsētas pievilcību ārvalstu investoriem ir labvēlīgais ģeogrāfiskais novietojums, produktīvie cilvēkresursi, salīdzinoši zemas uzņēmējdarbības izmaksas, labi izmaksu efektivitātes rādītāji, sakārtota un liberāla likumdošana, kā arī infrastruktūras pieejamība. Rīgā ir labi attīstīta transporta un enerģijas resursu infrastruktūra, savukārt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra ir viena no visaugstāk attīstītajām visā Ziemeļvalstu reģionā.

Latvijas reitings Pasaules Bankas Doing Business 201714. vietā pasaules valstu vidū
6. vietā Eiropas Savienības valstu vidū
Standard & Poor’s kredītreitings Rīgai 2016.gBBB+/A-2
Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 2016.g.5 500 milj. EUR
Nefinanšu investīcijas Rīgas reģionā salīdzināmajās cenās (2017. gadā)2 420.7 milj. EUR

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts