×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

IEDZĪVOTĀJI

Pēc iedzīvotāju skaita Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs – 2017. gadā Rīgā dzīvo 638 tūkst. iedzīvotāju, Viļņā aptuveni 530 tūkst., Tallinā - 420 tūkst. Rīgā dzīvo mazliet vairāk kā 30% no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita un tas ir Eiropas Savienības valstīs augstākais rādītājs.


Iedzīvotāju struktūra 2016.gadā:

 • Līdz darbspējas vecumam - 14.9 %
 • Darbspējas vecumā - 61.5 %
 • Virs darbspējas vecuma - 23.6 %


Rīgas iedzīvotāju tautību īpatsvars:

 • Latvieši - 47%
 • Krievi - 36%
 • Baltkrievi - 3,7%
 • Ukraiņi - 3,4%
 • Poļi - 1,8%
 • Citas tautības, ieskaitot nenorādītu tautību - 8.1%


Nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa saimnieciskās darbības veidiem vidēji gadā:

 • Tirdzniecība - 21.3 %
 • Finanšu un komercpakalpojumi - 16.2 %
 • Transports - 15.8 %
 • Rūpniecība - 12.7 %
 • Būvniecība - 7.0 %
 • Veselība un sociālā aprūpe - 6.1 %
 • Izglītība - 9.2 %
 • Valsts pārvalde - 6.2 %
 • Pārējās - 5.0 %
TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts