×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

EKONOMISKĀ KONKURĒTSPĒJA

Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Saskaņā ar Lursoft datiem, 50% no visiem aktīvajiem uzņēmumiem Latvijā atrodas Rīgā, un 87% no kopējā Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla izvietots uzņēmumos tieši Rīgā. No 20 Latvijas uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 18 atrodas Rīgā un divi – Pierīgā. Rīgas pilsētā saražotā jaunradītā vērtība ir ap 50% no visa Latvijā saražotā. Latvijas galvaspilsētas dominance nacionālajā ekonomikā ir Eiropas Savienībā visizteiktākā, ja neskaita tādas mazas valstis kā Malta un Luksemburga.

Edit
Ekonomiski aktīvi uzņēmumi 2018.g. gandrīz 88 000
Rīgas reģionā jaunizveidoti uzņēmumi 2018.g. 7016
Bezdarba līmenis Rīgā 3,1%
Ekonomiski aktīvo Rīgas iedzīvotāju izglītības līmenis Augstākā izglītība – 46%
Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība – 26%
Vispārējā vidējā izglītība – 24%
Strādājošo vidējā darba samaksa Rīgā 1044 EUR

 

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts