Līdzās dzīvojamajām ēkām un blakus Laikmetīgās mākslas muzejam tiks veidota mūsdienu prasībām atbilstoša
un pārdomāta skolas un bērnudārza ēka 500 bērniem, kurā savas durvis vērs starptautiskā skola. Skolai un
bērnudārzam būs atsevišķas ieejas, kas nodrošinās ērtu pārvietošanos gan bērniem, gan viņu vecākiem, bet
kopīga būs ēdnīca, rotaļu un sporta laukums pagalmā un plaša sporta zāle ceturtajā stāvā. Skolas ēkā paredzēti
četri stāvi, bet bērnudārzā — divi. Augsti kvalitatīvs pedagogu darbs, rosīga un dzīvīga vide un labiekārtotā
apkārtne nodrošinās skolas un bērnudārza audzēkņiem lielisku mācību procesu, bet bērnu čalas un aktivitātes
atdzīvinās apkārtni.