Skanstes biznesa centrs Skanste Elemental
A klases biroju ēkas, kas izstrādātas BIM un saskaņā ar BREEAM standartiem, ir energoefektīvas, ilgtspējīgas un
palīdz kontrolēt izmaksas ilgstošā laika posmā. Viss komplekss iekļauj piecas biroju ēkas ar aptuveni 55 000 m²
kopējo biroju bruto platību. Biroju kompleksā tiks nodrošinātas vietas 2000 automašīnām — 1100 daudzstāvu
autostāvvietu ēkā un 900 pazemes autostāvvietā.
Pirmajā izstrādes kārtā ir ieplānota divkorpusu torņu tipa 11 stāvu biroju ēka ar vairāk nekā 28 000 m 2 kopējo bruto
platību un stāvvieta 440 automašīnām. Projekts tiks pabeigts 2018. gada nogalē. Otrajā izstrādes kārtā ir ieplānotas
trīs biroju ēkas ar vairāk nekā 25 000 m² kopējo biroju bruto platību un autostāvvietu ēka.