Rail Baltica – simtgades projekts

Rail Baltica ir jauns dzelzceļa infrastruktūras projekts, kā mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu
tīklā. Projektā piedalās piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un, lai arī netieši, Somija. Paredzēts, ka dzelzceļa līnija savienos Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļnu un Varšavu. Dzelzceļa līnijas izbūve, kas vīsies caur Baltijas valstīm, tiek dēvēta par Rail Baltica Globālo projektu.

 • Lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā
 • 10 gadu ilgs būvniecības periods
 • Gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem
 • Līnijas garums: 870 km
 • Videi draudzīgs transports – darbojas ar elektrību, rada mazāk trokšņu un vibrāciju
 • Maksimālais ātrums: 240 km/h (pasažieru pārvadājumi), 120 km/h (kravu pārvadājumi)
 • Vairāk nekā 5 miljardu eiro ieguldījumi reģionā
 • Projektu ievieš Latvija, Lietuva, Igaunija
 • Daļa no Ziemeļjūras–Baltijas transporta koridora
 • Finansējums no ES (CEF) un Baltijas valstīm
 • Nodrošina starpmodalitāti un multimodalitāti
 • Atbildība pret vidi

Atbildība pret vidi
Rail Baltica dzelzceļa līnija būs pilnībā elektrificēta, tāpēc vilcienu darbība neradīs kaitīgos izmešus, savukārt
būvniecībā tiks izmantotas jaunākās tehnoloģijas un materiāli. Maršruts tiek plānots tā, lai pēc iespējas neskartu
“Natura 2000” īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu un neatstātu zīmīgu iespaidu uz citām ekoloģiski jutīgajām teritorijām. Kur vien nepieciešams, tiks uzstādītas trokšņu barjeras, tāpat tiks veidotas pārejas savvaļas dzīvniekiem.

Drošība
Rail Baltica izbūve norisināsies saskaņā ar visstingrākajām drošības prasībām. Vilcienu kustības kontrolēšanai tiks izmantota jaunākās paaudzes Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS). Visi šķērsojumi ar brauktuvēm un gājēju ceļiem tiks veidoti divos līmeņos, un sliežu ceļš visā maršruta garumā tiks iežogots. Pasažieru stacijas būs aprīkotas tā, lai piekļuve dzelzceļa pakalpojumiem būtu viegla un ērta it visiem.

Mūsdienīgums
Rail Baltica celtniecībā tiks izmantotas visjaunākās tehnoloģijas un materiāli. Daļa to pašlaik atrodas izstrādes
un standartizācijas procesā vai komercražošanas sākumstadijā. Katrā Baltijas valstī tiks būvēti vairākveidu satiksmes kravas termināļi, kas nodrošinās ātru un efektīvu kravas konteineru pārnesi starp dažādiem transportēšanas veidiem. Dzelzceļa stacijās tiks izmantoti jaunākie multimodālu pasažieru termināļu risinājumi, kas ērti savienos dažādus iekšpilsētu, reģionālos un tālsatiksmes transporta pakalpojumus; tāpat tiks nodrošinātas stāvvietas automašīnām un velosipēdiem, kā arī ierīkotas atpūtas un iepirkšanās zonas.