Hanzas perons — jaunā veidolā atdzimusī Rīgas preču dzelzceļa stacija, industriālā mantojuma piemineklis jau tagad top par daudzfunkcionālu sabiedrisko telpu. Līdz pat 1000 apmeklētāji te varēs vienlaikus baudīt koncertus vai pulcēties uz izrādēm, sava vieta un iespēja ir paredzēta arī mākslas galerijai un dažādu nozaru izstādēm. Ēka atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lielā mērā tā ir vienīgā arhitektoniskā liecība par nozīmīgu Rīgas tirdzniecības un rūpniecības attīstības posmu.