SIA Kapitel šobrīd strādā pie autostāvvietu skaita palielināšanas Skanstes apkaimē. 2019. gadā pēc divu 11
stāvu biroju ēku būvdarbu pabeigšanas, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 28 000 m², tiks uzsākta 6 stāvu
autostāvvietas būvniecība, paredzot vietu vismaz 1104 automašīnām. Tas būtiski palielinās Skanstes apkaimes
auto novietņu skaitu. Daudzstāvu autostāvvieta tiks aprīkota arī ar elektromobiļu uzlādes stacijām un
autostāvvietas brīvo vietu kontroles sistēmu klientu ērtībai.