×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

Rīgas Drosmes Grants

Rīgas drosmes grants ir gudra nauda biznesa idejas attīstībai – 2000 euro un Rīgas biznesa inkubatora mentora pakalpojumi. To saņem 25 dalībniekie, kuri ar savu biznesa ideju piedalās LIAA organizētajā biznesa ideju konkursā “Ideju kauss”.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi jaunu atbalsta instrumentu agrīnā stadijā esošām biznesa idejām. 2019. gadā pieejamais finansējums ir 50 000 euro. Granta izlietojumu administrēs Rīgā esošie augstskolu biznesa inkubatori – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, RISEBA un Turības. Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatora mentoriem attīstīs savu biznesa ideju, izlietojot piešķirto finansējumu.

Grantam drīkstēs pieteikties dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un būs izturējuši konkursa “Ideju kauss” 1. Kārtu. Dalībnieki, kuri pretendēs uz Granta saņemšanu, savas biznesa idejas prezentēs klātienē Rīgas biznesa inkubatoru pārstāvjiem. Inkubatoru pārstāvji vērtēs ideju prezentācijas un ar ideju autoriem vienosies par gudru granta izlietojumu tālākai biznesa idejas attīstībai.

Sīkāka informācija par konkursa norises kārtību un laika grafiku tiks publicēta vēlāk. Sekojiet līdzi jaunumiem!

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts