×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INVESTĪCIJU VIDE

Rīgā ir atvērta un pievilcīga uzņēmējdarbības vide ārvalstu investīcijām. Nozīmīgākie faktori, kas sekmē Rīgas pilsētas pievilcību ārvalstu investoriem ir labvēlīgais ģeogrāfiskais novietojums, produktīvie cilvēkresursi, salīdzinoši zemas uzņēmējdarbības izmaksas, labi izmaksu efektivitātes rādītāji, sakārtota un liberāla likumdošana, kā arī infrastruktūras pieejamība. Rīgā ir labi attīstīta transporta un enerģijas resursu infrastruktūra, savukārt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra ir viena no visaugstāk attīstītajām visā Ziemeļvalstu reģionā.

Latvijas reitings Pasaules Bankas Doing Business 201714.vietā pasaules valstu vidū
6.vietā Eiropas Savienības valstu vidū
Standard & Poor’s kredītreitings Rīgai 2016.gBBB+/A-2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā 2015.g.13 545.5 milj. EUR
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā pa valstu grupām 2015.g.ES valstis – 63 %
Lietuva un Igaunija – 11 %
NVA – 11 %
Pārējās valstis – 14 %
Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 2016.g.5 789.7 milj. EUR
Nefinanšu investīcijas Rīgā (2015. gada salīdzināmajās cenās)2 534.3 milj. EUR

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts