×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

IEDZĪVOTĀJI

Pēc iedzīvotāju skaita Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs – 2016. gadā Rīgā dzīvo 639.6 tūkst. iedzīvotāju, Viļņā - 532.8 tūkst., Tallinā - 423.4 tūkst. Rīgā dzīvo 32 % no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita un tas ir Eiropas Savienības valstīs augstākais rādītājs (līdz ar Tallinu Igaunijā (32 %) un Atēnām Grieķijā (29 %)).


Iedzīvotāju struktūra 2016.gadā:

 • Līdz darbspējas vecumam - 14.9 %
 • Darbspējas vecumā - 61.5 %
 • Virs darbspējas vecuma - 23.6 %


Rīgas iedzīvotāju tautību īpatsvars:

 • Latvieši - 46.2 %
 • Krievi - 37.7 %
 • Baltkrievi - 3.9 %
 • Ukraiņi - 3.5 %
 • Poļi - 1.8 %
 • Lietuvieši - 0.8 %
 • Čigāni - 0.1 %
 • Citas tautības, ieskaitot nenorādītu tautību - 6.0 %


Nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa saimnieciskās darbības veidiem vidēji gadā:

 • Tirdzniecība - 21.3 %
 • Finanšu un komercpakalpojumi - 16.2 %
 • Transports - 15.8 %
 • Rūpniecība - 12.7 %
 • Būvniecība - 7.0 %
 • Veselība un sociālā aprūpe - 6.1 %
 • Izglītība - 9.2 %
 • Valsts pārvalde - 6.2 %
 • Pārējās - 5.0 %
TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts