×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

EKONOMISKĀ KONKURĒTSPĒJA

Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Saskaņā ar Lursoft datiem, 50 % no visiem aktīvajiem uzņēmumiem Latvijā atrodas Rīgā, un 87 % no kopējā Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla izvietots uzņēmumos tieši Rīgā. No 20 Latvijas uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 18 atrodas Rīgā un divi – Pierīgā. Rīgas pilsētā saražotā jaunradītā vērtība ir ap 50 % no visa Latvijā saražotā. Latvijas galvaspilsētas dominance nacionālajā ekonomikā ir Eiropas Savienībā visizteiktākā, ja neskaita tādas mazas valstis kā Malta un Luksemburga.

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi 2015.g.71 465
Jaunizveidoti uzņēmumi 2016.g.6 305
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu galvenie darbības veidi 2015.g.Pakalpojumi (45 %)
Tirdzniecība (21 %)
Būvniecība (7 %)
Rūpniecība (6 %)
Veselības aizsardzība (3 %)
Izglītība (2 %)
Finanšu un apdrošināšanas darbības (2 %)
Pārējās (15 %)
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars 2016.g.71.2 %
Bezdarba līmenis 2016.g.4.8 %
Ekonomiski aktīvo Rīgas iedzīvotāju izglītības līmenis 2016.g.Augstākā izglītība – 43 %
Profesionālā vidējā izglītība – 31 %
Vispārējā vidējā izglītība – 20 %
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 2016.g.949 EUR

TOP
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts