×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

NOLIKUMS & IESNIEDZAMĀS VEIDLAPAS

Lejupielādēt nolikumu un visas iesniedzamās veidlapas -

Līguma projekts (pieteikumam nav jāpievieno)

Peļņas / zaudējumu aprēķins

Administratīvie vērtēšanas kritēriji (pieteikumam nav jāpievieno)

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji (pieteikumam nav jāpievieno)

Apliecinājums (pieteikumam nav jāpievieno)

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju atbalsta piešķiršanai

AUGŠUP