×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

GRANTU PROGRAMMA "ATSPĒRIENS"

Rīgas dome un Swedbank 7. martā izsludināja pieteikšanos grantu programmas “ATSPĒRIENS” konkursam, kurā jaunajiem uzņēmējiem pieejamais kopējais atbalsta apjoms būs līdz 89 664 eiro.

Uzņēmēji saskaņā ar konkursa nolikumu aicināti iesniegt pieteikumus grantu programmai “ATSPĒRIENS” līdz šī gada 6. aprīļa plkst. 12.00, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, LV-1050, 308. kabinetā. Pēc augstāk minētā laika pieteikumi netiks pieņemti!

Sadaļā “nolikums & veidlapas” iespējams lejupielādēt konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas.

Grantu programmai “ATSPĒRIENS” atbilstoši nolikumam var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas reģistrēti Rīgā ne ilgāk kā divus pilnus gadus. Grantu programmas  pieteikumus vērtē atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem – galvenokārt pēc biznesa idejas ilgtermiņa, dzīvotspējas un oriģinalitātes. Šajā konkursā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta tieši inovatīvajām idejām, kas var izpausties dažādos veidos. Kā prioritārie grantu programmas “ATSPĒRIENS” virzieni noteikti transports un uzglabāšana, tūrisms un ar to saistītās nozares, ražošana (jo īpaši: datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, metālizstrādājumu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, pārtikas produktu un dzērienu ražošana), informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un būvniecība.

Uzņēmēji, kuru sagatavotie pieteikumi iegūs augstāko novērtējumu, saņems piedāvājumu slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Grantu programma “ATSPĒRIENS” atbalsta jauno komersantu izdevumus, kas saistīti ar specifiskas tehnikas un licenču iegādi, grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu apmaksu, interneta mājas lapas izstrādi, darbinieku apmācību, mārketinga materiālu izveidi, telpu īri un labiekārtošanas izmaksām u.tml. Vienam uzņēmumam pieejamā granta maksimālais apjoms ir 15000 eiro.

Kopš 2009. gada Rīgas dome sadarbībā ar Swedbank īsteno grantu programmu Atspēriens, kuras mērķis ir stimulēt jaunu, inovatīvu komersantu veidošanos un veicināt esošo uzņēmumu inovatīvu attīstību Rīgas administratīvajā teritorijā. Grantu programmas Atspēriens ietvaros iespējams saņemt līdzfinansējumu 80 % apmērā dažādu jauno komersantu izdevumu segšanai – specifiskas tehnikas un licenču iegādei, grāmatvedības un jurista-konsultanta pakalpojumu apmaksai, interneta mājas lapas izstrādei, specifisku darbinieku apmācībai, mārketinga materiālu izveidei, telpu īres un labiekārtošanas izmaksām u.tml. Vienam komersantam maksimālais pieejamais granta apjoms ir 15 000 eiro. Grantu programmas konkursi tiek rīkoti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Līdz šim izsludināti jau sešpadsmit konkursi, kopumā iesniegta 1 575 biznesa idejas un atbalstu saņēmuši 139 uzņēmumi, kuriem piešķirts finansējums kopumā vairāk nekā 1.152 milj. EUR apmērā. Konkursu ietvaros tikušas atbalstītas tādas uzņēmējdarbības idejas kā - veikborda, longborda, snovborda un ziemas slēpju ražošana, velosipēdu slēdzeņu uSkunk ražošana, robotikas konstruktors SumoBoy, galda spēle Mission to Mars 2049, kinētisko datu savācējsistēma Track.it, granīta piederumu ražošana, ekskluzīvu sojas vaska sveču ražošana, siltumakumulējošu krāšņu ražošana u.c.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

MĀRTIŅŠ LĀCIS

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Projektu vadības pārvaldes
Investīciju nodaļas galvenais projektu vadītājs
Tālrunis: +371 670 128 74
E-pasts: Martins.Lacis@riga.lv

ELĪNA ZVIRBULE

"Swedbank" AS
Swedbank Finanšu institūta eksperte

Tālrunis: +371 674 444 35
E-pasts: Elina.Zvirbule@swedbank.lv

 

AUGŠUP