×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

GRANTU PROGRAMMAS "ATSPĒRIENS"

Šoruden saņemti 59 pieteikumi

Papildus informācija - www.atsperiens.lv

MIPIM 2018 – NO 13. LĪDZ 16. MARTAM KANNĀS, FRANCIJĀ

Uzņēmēji un citas Latvijas pašvaldības aicinātas
pieteikties dalībai vienotā stendā

RAKSTI UZ PAD@RIGA.LV UN UZZINI VAIRĀK PAR IESPĒJĀM PIETEIKTIES

IEPR
NĀK

INVESTĒ RĪGĀ AKTUALITĀTES

APLŪKOT VISUS JAUNUMUS -
AUGŠUP